poljoprivredna-skola--logoНа основу члана 25. Закона о образовању одраслих („Сл. Гласник РС „ 59/09 и 1/12), члана 14. Статута ЈУ Пољопривредно-прехрамбене школе, Приједор и рјешења Завода за образовање одраслих РС број 07/5.1/604-302/14 од 30.09.2014 и број07/5.1/604-302-1/14  од30.09.2014  године, ЈУ Пољопривредно-прехрамбена школа, Приједор    р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

За упис полазника у школској 2014/2015. години за образовање одраслих у програму за средње стручно образовање одраслих, програме преквалификације, доквалификације као и програме оспособљавања

Конкурс се расписује за струку пољопривреда и прерада хране:

За извођење јавно важећег програма:

–          Програм оспособљавања произвођача расада поврћа и цвијећа               ( 12 полазника)

–          Програм оспособљавања за пластеничку производњу                  ( 12 полазника)

–          Програм оспособљавања за послове воћара                                  ( 12 полазника)

–          Програм оспособљавања за послове пчелара                                                ( 12 полазника)

–          Програм оспособљавања за послове пекара                                  ( 12 полазника)

  1. За извођење програма формалног образовања одраслих за средње стручно образовање одраслих, преквалификацију и доквалификацију:

За занимање четвртог степена:

–          Пољопривредни техничар                                                        ( 24 полазника)

         За занимање трећег степена:

–          Пекар                                                                                           (24 полазника)

–          Цвјећар-вртлар                                                                             (24 полазника)

–          Воћаар-виноградар                                                                      (24 полазника)

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

Полазник образовања одраслих  уписује наведене програме ако: има навршених 18 година живота, нема статус редовног ученика,има психофизичке услове за савладавање образовног програма, завршену основну школу ради завршетка програма средњег стручног образовања одраслих или предходно стечену средњу стручну спрему за програме преквалификације и доквалификације.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

–          Пријава за упис ( добија се у школи)

–          Овјерена фотокопија свједочанства о завршеној основној школи ( за програме средњег стручног образовања одраслих)

–          Овјерена фотокопија свједочанства о стеченој стручној спреми и диплома (за програме преквалификације и доквалификације)

–          Родни лист

–          Полазник образовања одраслих уписује се у  јавно важећи програм образовања одраслих.

–          Висина школарине ће зависити од броја пријављених кандидата.

УПИСНИ РОК

Упис полазника ће се вршити од 01.11. до 30.11. 2014. године.

ПРОЦЕДУРА ЗА УПИС

Упис и достава неопходних докумената обавља се у ЈУ Пољопривредно-прехрамбеној школи, Приједор, улица Николе Пашића број 4. Сваким радним даном од 11.00 до 13.00 часова  у канцеларији организатора образовања одраслих- контакт телефон 052/ 211-209.

 

Извор: Пољопривредно-прехрамбена школа Приједор