JU-Masinska-skola-Prijedor-mali1-150x150На основу члана 25. Закона о образовању одраслих („Службени гласник Републике Српске“, број 59/09 и Рјешења број 07/5.1/034-390-1/10 и 07/5.1/604-312/14 од 30.1.2011. и 30.10.2014. године, ЈУ Машинска школа у Приједору расписује:

 

К О Н К У Р С

за упис полазника у програме за средње стручно образовање одраслих, преквалификацију, доквалификацију и оспособљавање за школску 2014/15. годину

 

НАЗИВ СТРУКЕ ЗАНИМАЊЕ СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ БРОЈ ПОЛАЗНИКА
Машинство и обрада метала Машински техничар IV 24
Аутомеханичар III 24
Варилац III 12
Бравар III 12
Инсталатер III 12
Лимар III 12
Саобраћај Техничар друмског саобраћаја IV 24
Техничар жељезничког саобраћаја IV 24
Возач моторних возила III 24
Руковалац грађевинских и претоварних машина III 24
Геологија, рударство и металургија Рударски техничар IV 24
Руковалац рударском механизацијом III 24
Шумарство и обрада дрвета Техничар за обраду дрвета IV 24
Столар III 24
Оператер на CNC машинама  оспособљавање 24

 

УСЛОВИ УПИСА

У програм средњошколског образовања одраслих за стицање квалификације може се уписати лице старије од 18 година, ако нема статус редовног ученика или студента. Ако се на конкурс пријави више кандидата него што их је могуће уписати у програм образовања одраслих, Школа је као организатор образовања дужна да приликом избора кандидата узима у обзир степен испуњености услова у погледу претходног образовања, искуства или посебних психофизичких способности.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

  1. Пријава за упис ( добије се у Школи)
  2. Оригинална свједочанства о завршеној средњој школи и диплома
  3. Родни лист

УПИСНИ РОК

Упис полазника ће се вршити радним данима од 8:00 до 13:00 часова у периоду од 10.11.2014. до 10.12.2014. године.

Резултати конкурса биће истакнути на огласној табли Школе 12.12.2014. године.

За све додатне информације позовите 052/242-871

 

Извор: Машинска школа Приједор