logo-kreativni-centar-200x50Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“  u saradnji sa firmama „ELPIN Prijedor“ i „AlfaNet Informatika Prijedor“ u sklopu aktivnosti Kreativnog centra, organizuje probno testiranje potencijalnih polaznika obuka za  „SISTEM ADMINISTRATOR-a“

Program obuka se realizuje u saradnji sa projektom Partnerstvo za inovacije – PI koji je podržan od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a implementira ga Education Development Center, Inc. Projekat Partnerstvo za inovacije je usmjeren na rješavanje izazova s kojima se suočavaju mladi u BiH s IKT vještinama i izazovi s kojima se suočavaju mala i srednja preduzeća (MSP) iz IKT sektora, kao i mala i srednja preduzeća iz drugih sektora koji se snažno oslanjanjaju na informaciono-komunikacijske tehnologije.

Na osnovu broja i kvaliteta prijava uradiće se detaljan program obuka i izabrati polaznici.

Obuka će sadržati sledeće komponente :

HARDWARE SOFTWARE NETWORK
 • RAČUNARI
 • PRINTERI, KOPIRI, SKENERI, FAX
 • ADMINISTRACIJA U SERVISU
 • TERENSKI RAD MONTAŽA
 • Microsoft Windows klijentski OS Win XP, Win Vista, Win 7
 • Microsoft Office
 • Microsoft Windows Server 2008
 • Ostalo
 • Uvod
 • Fizički sloj
 • Sloj veze podataka
 • Podsloj za upravljanje pristupom medijumima
 • Mrežni sloj
 • Transparentni sloj
 • Sloj aplikacija
 • Bezbjednost na mreži

 

Svi zainteresovani, mogu se prijaviti popunjavanjem i dostavljanjem PRIJAVNOG OBRASCA kojeg možete pronaći Ovdje ili ličnom prijavom u prostorijama Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora, adresa Aleja Kozarskog odreda bb, 79101 Prijedor.

U slučaju da se ostvare svi zahtjevani uslovi od strane donatora, obuka će se organizovati u  realnom okruženju, na konkretnim zadacima i opremi koja se koristi u svakodnevnom radu sistem administratora. Nakon realizacije polaznici će imati priliku zaposlenja u firmama koje su kroz anketiranje iskazale potrebu za kadrom.

Popunjenje prijave slati na e-mail adresu sasa.karalic@preda.rs.ba , fax +387 52 24 16 01.

Testiranje potencijalnih  polaznika na osnovu popunjene prijave i razgovora radiće izabrana Komisija.

Za sve informacije i pitanja, obratite se u Agenciju za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD, Aleja Kozarskog odreda bb, kontakt osoba Sasa Karalić ili na telefon+387 52 24 16 00 ili na  e-mail sasa.karalic@preda.rs.ba.

Rok za prijavu je 19.11.2014. godine.

 

Izvor: Agencija PREDA-PD