duolingoNa Duolingo možete naučiti sljedeće jezike: španski, francuski, nemački, italijanski, portugalski, holandski, irski, danski, švedski, turski, mađarski, esperanto, ruski, ukrajinski, poljski i rumunski i naravno engleski, ako se odlučite za modul nekog drugog jezika na kome ćete dobijati lekcije.

Lekcije su podjeljene u cjeline, kroz koje, putem cijelih rečenica, učite nove reči, gramatiku, vežbate pravopis i imate diktate. Sve pređene lekcije nagrađuju se nagradnim poenima. U lekciji vas čeka trinaest zadataka, i imate pravo na tri do četiri greške, u zavisnosti od lekcije i nivou učenja.  Poslije svake vježbe, imate pravo da uradite cjelokupni „kontrolni“ do tada pređenog gradiva. Kursevi sadrže preko 2000 reči, što će pokriti osnovne nivoe svih jezika. Na svom profilu sebi odredite dnevni cilj i napredujte.

Duolingo je interesantan i zabavan način da obogatite svoj život, naučite jezik i direktno utičete na poboljšanju vaše karijere.

Više na Duolingo sajtu

Izvor: mladi.info