Da li ste i vi multitaskerDok učite slušate li muziku ili gledate TV, dopisujete se sa prijateljima ili bacate pogled s vremena na vrijeme na Facebook ili Twitter? To vas ne ometa u učenju, šta više podstiče vas? Vi ste onda “high media multitasker”!

Mladi tokom procesa učenja često koriste računare i ostalu tehnologiju i to ne u svrhu pripreme ispita, već čisto iz zabave. Pitamo se kako je moguće da bilo šta nauče ako su konstantno ometani porukama na pametnom telefonu ili najnovijim vijestima i objavama na društvenim mrežama. Opšte je prihvaćena konstatacija da smetnje i ometanja ove vrste znatno utiču na (ne)uspjeh usvajanja novih informacija, te znatno usporavaju učenje i nepovoljno utiču na koncentraciju. Na tu temu sprovedeno je i istraživanje kojim je dokazano da čak 85 posto mladih ima poteškoća da obavlja jednostavne zadatke kada im pažnju odvraća muzika, telefon ili pristigli mejl. Kod onih 15 posto “srećnika”, kojima ovakav vid ometanja ne predstavlja problem, zapravo je primjećeno da se njihove sposobnosti povećavaju u takvim situacijama. Stoga ih i nazivamo “high media multitasker-ima”.
Do ovakvih zaključaka istraživači su došli nakon trogodišnjeg istraživanja u koje je bilo uključeno 400 učenika i studenata. Ovo istraživanje nadgledao je profesor Kliford Klas sa Univerziteta Stanford.

Prema riječima jednog od autora ovog istraživanja medija multitasking čini sastavni dio života mladih, stoga im “prebacivanje” sa jednog zadatka na drugi ne predstavlja poteškoću, dok je većina najproduktivnija ukoliko se koncentrišu samo na jednu radnju.

Tokom istraživanja korišćeni su kognitivni testovi kojima je mjereno u kojoj mjeri ometanja utiču na mogućnost ispitanika da obave jednostavan zadatak. Na osnovu dobijenih rezultata, ispitanici su klasifikovani u grupe velikih, srednjih i malih medijskih multitaskera.

Oni koji su ocjenjeni kao najveći multitaskeri čak su tri sata dnevno trošili na tu aktivnost, odnosno čak su 50 posto vremena namjenjenog učenju utrošili na medije. S druge strane, mali multitaskeri provodili su samo 20 minuta dnevno u multitaskingu, i to vrlo rijetko tokom učenja.

Stoga ukoliko učite bez problema a da istovremeno provjeravate mejl ili novosti na društvenim mrežama, samo naprijed jer i vi ste multitaskeri!

Izvor: mladi.info