logo-delices-short-252Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor je danas organizovala potpisivanje ugovora sa polaznicima obrazovanja odraslih. Škola je raspisala konkurs za upis odraslih za četiri zanimanja i pet osposobljavanja , a najveće interesovanje je iskazano za program osposobljavanja za proizvođače rasada povrća i cvijeća. Zbog velikog interesa za ovim programom, školi je odobreno povećanje broja upisanih sa prvobitnih 12 na 48 kandidata. Ugovori su potpisani sa većim brojem polaznika, a rukovodstvo škole očekuje da će dozvoljeni broj polaznika upisati do predviđenog roka. Interesovanje za druga zanimanja i osposobljavanja postoji, ali u manjem broju nego što je očekivano, tako da škola nije formirala druga odjeljenja.

Mašinska škola Prijedor je raspisala konkurs za upis polaznika za 14 zanimanja i jedno osposobljavanje. Najveći interes polaznici su iskazali za zanimanje vozač motornih vozila, ali zainteresovanost vlada i za neke od tradicionalnih zanimanja kao što su zavarivači, instalateri, rukovaoci rudarskom mehanizacijom, tehničari drumskog saobraćaja, tehničari željezničkog saobraćaja, mašinski tehničari i tehničari obrade drveta. Ukupan broj novoupisanih polaznika u Mašinskoj školi je 42.

JU Srednjoškolski centar Prijedor je nakon raspisanog konkursa za program prekvalifikacije za zanimanje medicinskog tehničara izvršio upis 24 nova polaznika. Broj polaznika zajedno sa polaznicima upisanim na konkursima objavljenim ranijih godina je ukupno 96.

Svi polaznici koji prođu jedan od zvaničnih programa obrazovanja odraslih dobiće javno važeći dokument koji je prepoznat od strane drugih organizatora obrazovanja odraslih i poslodavaca.

Uz podršku projekta koji finansira EU „Razvoj cjeloživotnog učenja za povećanje konkurentnosti i zapošljavanja“, sve stručne srednje škole u Prijedoru su danas akreditovane ili u postupku akreditacije za programe obrazovanja odraslih, dok je ukupan broj dostupnih programa obrazovanja odraslih povećan sa 19 na 42.

Projekat DELICE  provodi Agencija PREDA-PD sa partnerima – Mašinskom školom Prijedor, Poljoprivredno-prehrambenom školom Prijedor, Zavodom za zapošljavanje RS – filijala Prijedor, Područnom privrednom komorom Banja Luka – kancelarija Prijedor, Zanatsko-preduzetničkim udruženjem Prijedor i Klasterom drvoprerađivača „DRVO-PD“.

Ukupna vrijednost projekta DELICE iznosi 116.042,91 EUR od čega Evropska unija finansira 81,18 % u iznosu od 94.202,03 EUR iz sredstava IPA 2009, dok preostali dio finansiraju partneri na projektu.

 

Izvor: DELICE tim