luxmedia 18-Z36CAgencija PREDA-PD je organizovala sastanak članova Savjeta za obrazovanje i zapošljavanje u utorak 3. marta 2015. god. na kojem su se predstavili rezultati provedenih istraživanja u cilju definisanja upisne politike u srednje škole.

U toku januara i februara članovi Savjeta su već počeli da provode neke od alata metodologije po kojoj će Savjet da funkcioniše i u budućnosti.

Naime, Agencija PREDA, Zavod za zapošljavanje RS, filijala Prijedor i angažovani anketar su izvršili anketiranje poslovnih subjekata na području grada Prijedora i došli do podatka o planiranom kretanju na tržištu rada.

Odjeljenje za društvene djelatosti grada Prijedora je zajedno sa Ministarstvom prosvjete i kulture RS izvršilo anketiranje učenika devetih razreda o njihovim afinitetima prilikom upisa u srednju školu, dok su Agencija PREDA i Aktiv direktora srednjih škola uradili anketu učenika završnih razreda srednjih škola.

Svi prikupljeni podaci su poslužili da se uradi jedna komparativna analiza iz koje se može zaključiti da su učenici više zainteresovani za četverogodišnja zanimanja u odnosu na zanate i da se povećava broj zainteresovanih učenika koji žele da nastave školovanje nakon srednje škole. Takođe, konstatovano je da je potrebno uložiti dodatne napore da se poveća zapošljavanje u lokalnoj privredi, ali uz sinhronizvano organizovanje programa za obrazovanje odraslih da bi se ostvarili trajniji i djelotvorniji rezultati.

Savjet za obrazovanje i zapošljavanje grada Prijedora je osnovan kroz projekat “Razvoj cjeloživotnog učenja za povećanje konkurentnosti i zapošljavanja”– DELICE koji finansira Evropska unija a provodi Agencija PREDA-PD sa partnerima – Mašinskom školom Prijedor, Poljoprivredno-prehrambenom školom Prijedor, Zavodom za zapošljavanje RS – filijala Prijedor, Područnom privrednom komorom Banja Luka – kancelarija Prijedor, Zanatsko-preduzetničkim udruženjem Prijedor i Klasterom drvoprerađivača „DRVO-PD“.

Ukupna vrijednost projekta DELICE iznosi 116.042,91 EUR od čega Evropska unija finansira 81,18 % u iznosu od 94.202,03 EUR iz sredstava IPA 2009, dok preostali dio finansiraju partneri na projektu.

 

Izvor: DELICE tim