20150416_112910U sklopu projekta  „Razvoj cjeloživotnog učenja  za povećanje konkurentnosti i zapošljavanja“ – DELICE organizovani su Info dani u Zavodu za zapošljavane RS filijala Prijedor. Info dani je dvodnevni događaj koji ima za cilj promociju akreditovanih formalnih programa obrazovanja odraslih u Mašinskoj i Poljoprivredno-prehrambenoj školi i organizovan je 16. i 17. aprila 2015. godine. Tom prilikom svi zainteresovani za mogućnosti prekvalifikacije i osposobljavanja su imali priliku da dobiju više informacija o dostupnim programima obrazovanja odraslih u Prijedoru, njihovom trajanju i cijeni koštanja. Aktivno učešće u Info danima su uzeli i organizatori obrazovanja odraslih, čije je stručno osoblje i nastavni kadar bilo na raspolaganju za sva pitanja potencijalnih polaznika programa obrazovanja za odrasle.

Nezaposlena lica će imati mogućnost da se informišu i u narednom periodu kod svojih savjetodavaca u Zavodu za zapošljavanje RS filijala Prijedor o svim dostupnim programima obrazovanja odraslih u Prijedoru koji su odobreni od strane Ministarstva prosvjete i kulture RS.

Istovremeno sa održavanjem Info dana, Zavod za zapošljavanje RS filijala Prijedor je organizovao radionicu na temu Aktivno traženje posla za svoje klijente. Radionica je namijenjena licima koja aktivno traže posao i osmišljena je na način da učesnici rade na prepoznavanju svojih kompetencija u odnosu na konkretan posao, kroz pisanje biografije i motivacionog pisma. Takođe, radionica podrazumijeva i osmišljavanje i vježbanje najboljeg pristupa prilikom predstavljanja poslodavcu na razgovoru za posao.

Polaznici radionice su jako zadovoljni konceptom organizacije radionice i koristima koje pronalaze za sebe.

Projekat DELICE finansira Evropska unija a provodi Agencija PREDA-PD sa partnerima – Mašinskom školom Prijedor, Poljoprivredno-prehrambenom školom Prijedor, Zavodom za zapošljavanje RS – filijala Prijedor, Područnom privrednom komorom Banja Luka – kancelarija Prijedor, Zanatsko-preduzetničkim udruženjem Prijedor i Klasterom drvoprerađivača „DRVO-PD“. Ukupna vrijednost projekta DELICE iznosi 116.042,91 EUR od čega Evropska unija finansira 81,18 % u iznosu od 94.202,03 EUR iz sredstava IPA 2009, dok preostali dio finansiraju partneri na projektu.

 

Izvor: DELICE tim