Prezentacijske vjestineU Prijedoru je trenutno akreditovano pet srednjih škola koje mogu vršiti  obrazovanje odraslih za 55 javno – važećih programa.

 

 JU Poljoprivredno – prehrambena škola Prijedor

Škola je akreditovala sljedeće programe za sticanje srednje stručne spreme, prekvalifikaciju i/ili dokvalifikaciju:

1. poljoprivredni tehničar,

2. voćar-vinogradar,

3. cvjećar-vrtlar i

4. pekar.

 

Programi osposobljavanja za koje se Poljoprivredno-prehrambena škola akreditovala su  za sljedeće poslove:

1. voćara,

2. pekara,

3. pčelara,

4. plasteničke proizvodnje i

5. proizvođači rasada povrća i cvijeća.

 

JU Mašinska škola Prijedor

Četverogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme, prekvalifikaciju i/ili dokvalifikaciju su:

 1. Mašinski tehničar,
 2. Tehničar obrade drveta,
 3. Tehničar drumskog saobraćaja,
 4. Tehničar željezničkog saobraćaja,
 5. Rudarski tehničar,
 6. Tehničar tehničko-kolske službe-pregledač kola,
 7. Tehničar logistike i špedicije i
 8. Šumarski tehničar.

 

Trogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme, prekvalifikaciju i/ili dokvalifikaciju su:

 1. Varilac,
 2. Bravar,
 3. Instalater,
 4. Limar,
 5. Vozač motornih vozila,
 6. Rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina,
 7. Rukovalac rudarskom mehanizacijom,
 8. Automehaničar,
 9. Stolar,
 10. Šumar,
 11. Mehaničar rashladne i grejne tehnike i
 12. Mehaničar rudarskih mašina.

Programi osposobljavanja za poslove:

 1. CNC operatera,
 2. Lakirera i
 3. Zavarivača MIG – MAG postupkom.

 

JU Srednjoškolski centar Prijedor

Javna ustanova Srednjoškolski centar Prijedor je akreditovana za provođenje sljedećih programa obrazovanja odraslih:

Četverogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme, prekvalifikaciju i/ili dokvalifikaciju su:

 1. Fizioterapeutski tehničar,
 2. Farmaceutski tehničar,
 3. Medicinski tehničar,
 4. Laboratorijsko-sanitarni tehničar,
 5. Zubno-stomatološki tehničar,
 6. Akušersko-ginekološki tehničar,
 7. Građevinski tehničar i
 8. Geodetski tehničar.

Trogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme, prekvalifikaciju i/ili dokvalifikaciju su:

 1. Armirač-betonirac i
 2. Zidar.

JU Elektrotehnička škola Prijedor

Javna ustanova Elektrotehnička škola je registrovana za provođenje sljedećih formalnih programa obrazovnja odraslih

Četverogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme, prekvalifikaciju i/ili dokvalifikaciju su:

 1. Tehničar elektroenergetike,
 2. Tehničar elektronike i
 3. Tehničar računarstva.

Trogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme, prekvalifikaciju i/ili dokvalifikaciju su:

 1. Autoelektričar i
 2. Električar.

JU Ugostiteljsko-ekonomska škola Prijedor

Javna ustanova Ugostiteljsko-ekonomska škola Prijedor je registrovana za provođenje sljedećih formalnih programa obrazovanja odraslih:

Četverogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme, prekvalifikaciju i/ili dokvalifikaciju su:

 1. Ekonomski tehničar,
 2. Poslovno-pravni tehničar,
 3. Trgovački tehničar,
 4. Turistički tehničar i
 5. Ugostiteljsko-kulinarski tehničar.

Trogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme, prekvalifikaciju i/ili dokvalifikaciju su:

 1. Kuvar,
 2. Konobar i
 3. Trgovac.

 

Za dodatne inforacije o akreditovanim organizatorima obrazovanja odraslih i samim programima možete naci na sajtu Zavoda za obrazovanje odraslih RS.

Izvor: DELICE tim