JU-Masinska-skola-Prijedor-mali1-150x150На основу члана 25. Закона о образовању одраслих (“Службени гласник РС“ број 59/09 и Рјешења број 07/5.1/604-163/15 од 02.07.2015. године ЈУ Машинска школа у Приједору расписује :

 

К О Н К У Р С

за упис полазника у програму преквалификације, доквалификације и средњег стручног образовања и то:

 

 1. Струка машинство и обрада метала
 • машински техничар 24 полазника
 • аутомеханичар 24 полазника
 • варилац 12 полазника
 • инсталатер 12 полазника
 • лимар 12 полазника
 • бравар 12 полазника
 1. Струка саобраћај
 • техничар друмског саобраћаја 24 полазника
 • техничар жељезничког саобраћаја 24 полазника
 • возач моторних возила 32 полазника
 • руковалац грађевинских и претоварних машина 24 полазника
 1. Струка геологија,рударство и металургија

–    рударски техничар 24 полазника

–    руковалац рударском механизацијом 24 полазника

   механичар рударске механизације 24 полазника

 1. Струка шумарство и обрада дрвета

–    шумарски техничар 24 полазника

–    техничар за обраду дрвета 24 полазника

–    шумар 24 полазника

–    столар 24 полазника

 1. Програм оспособљавања

–    за послове тапетара 24 полазника

–    столара намјештаја 24 полазника

–    лакирера 24 полазника

–    заваривача МИГ МАГ поступком 24 полазника

–    оператера на ЦНЦ машини 24 полазника

УСЛОВИ УПИСА

у програм средњошколског образовања одраслих може се уписати лице старије од 18 година, ако нема статус редовног ученика или студента. Ако се на конкурс пријави више кандидата него што је могуће уписати у програм образовања, Школа је као организатор образовања дужна да приликом избора кандидата узима у обзир степен испуњености услова у погледу претходног образовања, искуства или посебних психофизичких способности. 

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

 1. Пријава за упис (добије се у Школи)
 2. Оригинална свједочанства о завршеној средњој, односно основној школи и диплома
 3. Родни лист

УПИСНИ РОК

Упис полазника ће се вршити радним данима до 28. августа .

Више информација можете добити у Школи на 052/242-871

 

Извор: ЈУ Машинска школа Приједор