british councilProgram obuhvata više oblasti kao poslovnu filozofiju banke i njenu istoriju, teme iz oblasti etike i filozofije, ključne koncepte ekonomskog razvoja, upravljanja i zaštite okruženja i globalizacije, te praktičnu obuku koja se odvija u poslovnicama ProCredit Bank širom BiH. Obuka je na engleskom jeziku. Obavezno je redovno učešće i visok nivo angažmana.

Program se odvija u saradnji sa sestrinskim bankama iz ProCredit Grupacije. Kandidati iz BiH su smješteni zajedno sa Mladim bankarima sestrinskih banaka na zajedničkoj lokaciji.

Troškove smještaja, prevoza i hrane snosi ProCredit Bank, te se kroz učešće u Programu dobija i mjesečna naknada – stipendija.

Više o Programu, načinu prijave, odabiru kandidata može se naći na zvaničnoj web stranici: www.procreditbank.ba.

Program se organizuje 3-4 puta u toku godine, a prijave za Program se mogu slati u toku cijele godine. Naredni ciklus Programa Mladi Bankar je planiran za januar 2016. tako da se prijave za navedeni ciklus mogu poslati najkasnije do 27.12.2015. Postupak selekcije kandidata je već započet.

 

Izvor: studomat.ba