Izrada softverskog riješenja za poboljšan rad Savjeta za obrazovanje i zapošljavanje

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ u saradnji sa partnerskim organizacijama: Gradskom upravom Prijedor, Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske – filijala Prijedor (ZZZRS-PD), Mašinskom školom Prijedor, Poljoprivredno-prehrambenom školom Prijedor, Klasterom „DRVO-PD“ i EDNA Metalworking d.o.o. realizuje projekat „Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta“.

Cilj projekta je da se kreira dinamično lokalno tržište rada, bazirano na partnerstvu lokalnih institucija i privatnog sektora. Projekat je koncipiran tako da se kroz lokalno partnerstvo kreira stimulativno okruženje za intervencije na lokalnom tržištu rada, koje u kratkom roku za rezultat imaju veću zapošljivost lica sa evidencije ZZZRS-PD, odnosno otvaranje održivih radnih mjesta u lokalnoj ekonomiji. Kroz projekat će se raditi na rješavanju strukturnih poremećaja na tržištu rada na dugoročnom i kratkoročnom nivou.

U okviru projekta „Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta“ angažovan je stručni subjekt za uslugu koja podrazumijeva:

1) Programiranje/izradu specijalizovanog softvera za potrebe djelovanja na lokalnom tržištu rada,

2) Obuku imenovanih predstavnika lokalnih institucija budućih korisnika softvera.

Softver treba da bude koherentan sa metodologijom rada Savjeta za obrazovanje i zapošljavanje Grada Prijedora, odnosno da se bazira na analitičkim alatima (bazama) koje Savjet koristi u svom radu.

Izrada softverskog rješenja povjerena je banjalučkoj firmi City consulting d.o.o. na čelu sa prof.dr. Vladimirom Vasićem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You must be logged in Log in »