POSLOVNI CENTAR PRIJEDOR
Aleja kozarskog odreda bb
79101 Prijedor
Republika Srpska
Bosna i Hrecegovina

Telefon: +387(0)52/241-600
Fax: +387(0)52/241-601
Web: http://www.obrazovanjeodraslih.net