Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“

Aleja kozarskog odreda bb

79101 Prijedor

Tel/Fax. 052 241 601

Tel. 052 241 601 – kontakt osoba: Branislav Vujasin, Projekt menadžer

Tel. 052 241 601 – kontakt osoba: Bojana Babić, Projekt administrator

Tel. 052 240 411 – kontakt osoba: Bojana Vejin, Finansijski menadžer