Lokalno partnerstvo Prijedor – Savjet za obrazovanje i zapošljavanje grada Prijedora

Savjet za obrazovanje i zapošljavanje grada Prijedora formiran je 2014. godine od strane Gradske uprave Prijedor. Čine ga institucije i organizacije koje su direktno i indirektno uključene u problematiku funkcionisanja lokalnog tržišta rada. Savjet funkcioniše na principu lokalnog partnerstva, usmjerenog na dugoročno i kratkoročno usklađivanje ponude i potražnje za radnom snagom, otklanjanje prepreka zapošljavanju i razvoj ljudskih resursa.

Savjet čine: Grad Prijedor, Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, Zavod za zapošljavanje RS – Filijala Prijedor, Područna privredna komora Banja Luka – Kancelarija Prijedor, Zanatsko-preduzetničko udruženje Prijedor, Klaster „DRVO-PD“, Aktiv direktora srednjih škola Prijedor, Regionalni sindikalni centar Prijedor i Omladinski savjet grada Prijedora.

U realizaciji projekta „Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta“, Savjet ima ulogu Upravnog odbora projekta.

Koncept lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Evropskoj uniji se primjenjuje od 1997. godine. Lokalna partnerstva za zapošljavanje su se počela osnivati kako bi se uvažile specifičnosti i potrebe lokalnih ekonomija u procesima usklađivanja ponude i potražnje za radnom snagom i uklanjanja prepreka za zapošljavanje. S obzirom da je problem neusklađenosti zahtjeva poslodavaca i kompetencija potencijalnih zaposlenika izražen i predstavlja prepreku u procesu zapošljavanja, potrebno je partnersko djelovanje svih zainteresovanih subjekata.

Lokalna partnerstva koja uključuju predstavnike lokalne uprave, razvojnih organizacija, javnih službi za zapošljavanje, obrazovnih institucija, poslodavaca i ostalih zainteresovanih organizacija, su u poziciji da razviju sveobuhvatne strategije i akcione planove za zapošljavanje te da koherentno rade na njihovom provođenju, smanjenju nezaposlenosti i podizanju životnog standarda u lokalnim zajednicama.