preda-logo

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“

Osnovana 18.07.2007. godine.

Misija Agencije za ekonomski razvoj opštine Prijedor je promovisanje preduzetništva,
podrška razvoju malih i srednjih preduzeća, stvaranje uslova za otvaranje novih radnih mjesta i
poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području grada Prijedora.

Osnovni zadaci:

1. Izrada razvojnih projekata
2. Pribavljanje finansijskih sredstava za realizaciju projekata kroz
saradnju sa međunarodnim i domaćim institucijama i organizacijama
3. Upravljanje projektima
4. Umrežavanje privrednih subjekata i uspostavljanje partnerstva između privatnog, javnog i nevladinog sektora.

Tržište rada je jedno od ključnih polja interesa i djelovanja Agencije PREDA-PD. Aktivnosti na ovom polju se sprovode od samih početaka funkcionisanja agencije, prvenstveno u smislu analize stanja i upisne politike za redovno srednješkolsko stručno obrazovanje, a u saradnji sa reprezentativnim udruženjima i preduzećima. Saradnja sa lokalnom privredom usmjerila je djelovanje agencije u pravcu obrazovanja odraslih. U skladu sa identifikovanim potrebama lokalnih poslovnih subjekata Agencija „PREDA-PD“ priprema i provodi projekte koji imaju za cilj osposobljavanje nezaposlenih lica radi zapošljavanja kod poznatog poslodavca.

Agencija za ekonomski razvoj opštine Prijedor ”PREDA-PD”
POSLOVNI CENTAR PRIJEDOR
ALEJA KOZARSKOG ODREDA BB
79101 Prijedor
Republika Srpska
Bosna i Hrecegovina
Telefon: +387(0)52/241-600
Fax: +387(0)52/241-601
Web: http://www.preda.rs.ba

 

Kontakt forma