DRVO-PD

Klaster drvne industrije i industrije namještaja “DRVO PD”

Klaster drvne industrije i industrije namještaja “DRVO PD” sa sjedištem u Prijedoru je osnovan 1. avgusta 2005. godine.

Klaster “DRVO PD “ Prijedor je organizacija čiji su ciljevi poslovno povezivanje, edukacija, razmjena informacija i unaprijeđenje poslovanja preduzeća i preduzetnika aktivnih u okviru drvne industrije i industrije namještaja, te unaprijeđenje uslova obavljanja djelatnosti prerade drveta, proizvodnje proizvoda od drveta i namještaja, praćenje tehničko tehnoloških dostignuća u ovoj oblasti i usklađivanje zajedničkih interesa.
Klaster “DRVO” Prijedor trenutno u članstvu ima 22 poslovna subjekata koji se bave aktivnostima primarnom preradom drveta, proizvodnjom građevinske stolarije, namještaja i ostalih proizvoda od drveta.

Stručan i kvalifikovan kadar je jedan od najznačajnijih resursa u oblasti drvoprerade i proizvodnje namještaja. Klaster „DRVO-PD“ je posvećen stalnom unapređenju i jačanju postojećih, kao i budućih kadrova lokalnih poslovnih subjekata aktivnih u ovom sektoru. Zajedno sa lokalnim preduzećima, Klaster „DRVO-PD“ će pružiti podršku projektu stavljanjem svojih tehničkih kapaciteta i kadrova u funkciju obrazovanja odraslih. Kao predstavnik lokalnih preduzeća aktivnih u drvopreradi, Klaster „DRVO-PD“ je zainteresovan za aktivnu ulogu u definisanju lokalnih mjera i aktivnosti usmjerenih na stručno obrazovanje kadrova i njihovo dugoročno zapošljavanje.

Klaster drvne industrije i industrije namještaja “DRVO PD”
Adresa: Branislava Nušića 33, Prijedor,
Republika Srpska – Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 (0)52/241-600
Fax: +387 (0)52/241-601
Web: http://www.drvo-pd.com

Kontakt forma