JU-Masinska-skola-Prijedor---maliJU Mašinska škola Prijedor

Osnovana 01.07.1977. godine.

Mašinska škola Prijedor organizuje obrazovne aktivnosti za prekvalifikaciju u zanimanja deficitarna na lokalnom i globalnom tržištu rada. Svi programi namijenjeni obrazovanju odraslih su akreditovani od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Proces stručne prekvalifikacije se vrši za sljedeća područja rada:

– mašinstvo i obrada metala,

– saobraćaj,

– šumarstvo i obrada drveta.

Mašinska škola Prijedor će u narednom periodu konstantno usavršavati i unaređivati uslove za obrazovanje odraslih u cilju adekvatnog i pravovremenog odgovora na potrebe na tržištu rada.

JUMašinska škola Prijedor
Adresa: Nikole Pašića 4, 79101 Prijedor
Republika Srpska – Bosna i Hercegovina
Telefon: +387(0)52/242-871
Fax: +387(0)52/242-871

 

Kontakt forma