poljoprivredna-skola--logoJU Poljoprivredno-prehrambena škola, Prijedor

Osnovana marta, 1982 godine.

A) Vaspitano-obrazovni rad  sa učenicima u struci poljoprivreda i prerada hrane za zanimanja:

  1. Poljoprivredni tehničar
  2. Veterinarski tehničar
  3. Prehrambeni tehničar
  4. Pekar
  5. Mesar
  6. Prehrambeni prerađivač

B) Stručne usluge za poljoprivredne proizvođače (usluge agrohemijske analize zemljišta).

Škola je jako zainteresovana za aktivnosti vezane za obrazovanje odraslih prema zahtjevima i potrebama tržišta rada. U tom pravcu, opremljeni su kabineti i radionice za praktičnu obuku polaznika kako bi što kvalitetnije sticali  znanja i vještine  specifične za određena zanimanja. Zadatak škole je da polaznicima omogući sve uslove za sticanje opštih i specifičnih kompetencija koje je definisalo tržište rada. Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor će se kroz projekat DELICE, aktivno uključiti u problematiku obrazovanja odraslih sa konkretnom ponudom sadržaja za zainteresovane subjekte.

 

JU Poljoprivredno-prehrambena škola
Adresa: Nikole Pašića br.4, 79101 Prijedor
Republika Srpska – Bosna i Hercegovina
Telefon: +387(0)52/211-209
Fax: +387(0)52/211-209

Kontakt forma