komra-vektor2Područna privredna komora Banja Luka

PODRUČNA PRIVREDNA KOMORA BANJA LUKA datira od 1902. godine.
Kancelarija u Prijedoru, otvorena 2010. godine.

Osnovne djelatnosti Komore su zastupanje interesa privrede pred zakonodavnom i izvršnom vlasti lokalnih zajednica, entiteta i BiH; promocija privrede (sajmovi, konferencije); poslovno povezivanje i savjetovanje, edukacija, javna ovlaštenja; uvođenje standarda i informisanje.

Privredna komora jednom godišnje analizira potrebe privrede sa ciljem indentifikovanja deficitarnih zanimanja u privredi, te znanja i vještina koje trebaju posjedovati mladi ljudi, a rezultate ankete dostavlja Ministarstvu prosvjete i kulture. Putem granskih savjeta i odbora privredne komore, privrednici često ukazuje na prisutne probleme koji proističu iz neusklađenosti sistema obrazovanja i ponude tržišta rada sa potrebama privrede, u koje spada i nedovoljna kompetencija kadrova nakon završetka školovanja.

Privučeni konkurentnom cijenom rada u RS, strani investitori su vrlo često zainteresovani za otvaranje proizvodnih pogona iz oblasti prerade drveta, obućarstva, tekstilne industrije, mašinske obrade i dr. djealatnosti pri čemu su suočeni sa nedostatkom radne snage potrebne kvalifikacije i suviše sporim promjenama i nedovoljnim uticaj na upisnu politiku.

Navedeni razlozi upućuju na potrebu prihvatanja koncepta cjeloživotnog učenja, sistemskog rješavanja sticanja potrebnih kvalifikacija i znanja i vještina, uključivanje i programa prekvalifikacije i dokvalifikacije kroz rad Centra za obrazovanje odraslih i drugih institucija.

Privredna komora organizuje seminare i programe edukacije u skladu sa interesima poslovne zajednice kako bi povećala nivo znanja i informisanosti, sarađuje sa drugim institucijama koje se bave obrazovanjem i zapošljavanjem i učestvuje u programima EU koji imaju za cilj poboljšanje zaposlenosti i kompetencija radne snage.

Privredna komora Republike Srpske – Banja Luka
Adresa: Đure Daničića 1/2, 78 000 Banja Luka
Republika Srpska – Bosna i Hercegovina
Tel: +387(51)/215-744
Fax: +387(51)/215-565
Web: http://www.komorars.ba

Privredna komora Republike Srpske – kancelarija u Prijedoru
Adresa: Aleja Kozarskog odreda bb, 79101 Prijedor
Republika Srpska – Bosna i Hercegovina
Tel: +387(52)/240-021
Fax: +387(52)/240-022
Web: http://www.komorars.ba

Kontakt forma