Zanatsko-preduzetničko udruženje Prijedor

Osnovano 29.03.2010. godine.

Udruženje aktivno zagovara usklađivanje ponude i tražnje na tržištu rada s posebnim osvrtom na potrebe svojih članica. U redovnim kontaktima sa članicama, udruženje dolazi do važnih informacija o potrebama istih i prijedlozima za rješavanje koji se dalje upućuju prema relevantnim institucijama. Udruženje podržava koncept cjeloživotnog učenja i pronalaženje sistemskog rješenja za problematiku nezaposlenosti i povećanja kompetencija radne snage.

 

Osnovne djelatnosti udruženja:

–          unapređivanje zanatstva i preduzetništva,

–          podsticanje i organizovanje stručnog usavršavanja, dokvalifikacije i prekvalifikacije preduzetnika,

–          pokretanje inicijativa za izmjene i donošenje propisa u skladu sa interesima zanatlija i preduzetnika,

–          unapređenje uslova za rad i poslovanje zanatlija i preduzetnika,

–          podsticanje samozapošljavanja i  zapošljavanja kod preduzetnika,

–          predstavljanje i zastupanje  preduzetnika pred organima lokalne uprave,

–          organizovanje savjetovanja, seminara, obuke i obrazovanja preduzetnika,

–          iniciranje povoljnih uslova i olakšica za razvoj zanatstva i preduzetništva i dr.

Zanatsko-preduzetničko udruženje Prijedor
Adresa: Aleja kozarskog odreda bb, 79101 Prijedor
Republika Srpska – Bosna i Hercegovina
Telefon: +387(0)52/215-302
Fax: +387(0)52/215-302

Kontakt forma