logo-delices-short

U sklopu projekta koji finansira EU, „Razvoj cjeloživotnog učenja za povećanje konkurentnosti i zapošljavanja“ – DELICE, osnovan je Savjet za obrazovanje i zapošljavanje grada Prijedora, koji okuplja predstavnike relevantnih organizacija i institucija koje utiču na kretanja u obrazovanju i na lokalnom tržištu rada.

Aktivnosti Savjeta fokusirane su na razvoj ljudskih resursa i usklađivanje kompetencija i kvalifikacija radne snage sa zahtjevima lokalnih privrednika.

Te aktivnosti podrazumijevaju istraživanje kretanja na tržištu rada, davanje prijedloga za unapređenje nastavnih planova i programa u redovnom obrazovanju i obrazovanju odraslih, iniciranje i provođenje raznih projekata i aktivnosti koji imaju za cilj opremanje školskih kabineta i radionica, analiziranje potrebnih kompetencija za određeno zanimanje, saradnju sa drugim zainteresovanim stranama i generalno promociju cjeloživotnog učenja.

Okosnicu Savjeta čine partnerske organizacije iz DELICE konzorcijuma, zajedno sa gradskom administracijom, Regionalnim sindikalnim centrom Prijedor i Omladinskim savjetom grada Prijedora.

Punu angažovnost Savjet je ostvario u toku implementacije projekta DELICE, učestvujući u pripremi Regionalnog operativnog plana u kojem je navedena  metodologija po kojoj savjet funkcioniše sa jasno definisanim  zadacima i ulogama.

Projekat „Razvoj cjeloživotnog učenja za povećanje konkurentnosti i zapošljavanja“ – DELICE finansira EU, a provodi Agencija PREDA-PD sa partnerima – Mašinskom školom Prijedor, Poljoprivredno-prehrambenom školom Prijedor, Zavodom za zapošljavanje RS – filijala Prijedor, Područnom privrednom komorom Banja Luka – kancelarija Prijedor, Zanatsko-preduzetničkim udruženjem Prijedor i Klasterom drvoprerađivača „DRVO-PD“.

Ukupna vrijednost projekta „Razvoj cjeloživotnog učenja za povećanje konkurentnosti i zapošljavanja“ – DELICE iznosi 116.042,91 EUR od čega Evropska unija finansira 81,18 % ili 94.202,03 EUR, dok preostali dio finansiraju partneri na projektu.

 

Izvor: DELICE tim